ERASMUS

Özel Ders ( 40 Saat )

Başarı Garantili  / Gülşah Hoca

Erasmus Avrupa’da yükseköğretim kalitesini artırmak amacı taşıyan ve üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek “üniversite öğrencisinin uluslararası hareketliliğini” öngören bir yüksek öğretim programıdır

Erasmus değişim programına katılmak isteyen Türk öğrencilerin sahip olması gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Öğrenci programa katılacağı dönemde üniversitenin lisans/yüksek lisans/doktora programının en az 1 yıllık dönemini tamamlamış olmalıdır. (hazırlık dönemi dikkate alınmaz)

Öğrencinin başvurduğu tarihten önceki yarıyıl/yıl sonu itibariyle kümülatif akademik not ortalamasının en az 2,5/4 ya da 75/100 olması gerekmektedir. Not ortalaması daha düşük (60-74/100) olan öğrenciler ise kontenjanın doldurulamaması halinde değerlendirmeye alınır.Öğrenci, üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında bağlı olduğu bölüme / programa başvuruda bulunmalıdır.

Katılımcımızın sınavda başarılı olabilmesi için en az Elementary (A2) seviyesinde olması gerekmektedir.

BİLGİ TALEP FORMU
Eğitim hakkında bilgi almak için iletişime geçin Whatsapp